Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 9000-1/2012 Ob-2448/12 , Stran 883
Št. 9000-1/2012 Ob-2448/12
Na podlagi 75. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije upokojencev in invalidov v letu 2012. 2. Višina razpisanih sredstev Razpisana sredstva v letu 2012 skupno znašajo 192.896 EUR, od tega je: – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 163.961,60 EUR, – za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 28.934,40 EUR. Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne dejavnosti upokojencev in invalidov in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij. 3. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo: – organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter – invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 10 % delovnih invalidov. 4. Merila in kriteriji za delitev sredstev Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev/invalidov se delijo glede na število upokojencev/delovnih invalidov – članov organizacij upokojencev/invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Kolikor posameznemu upravičencu po postavljenih merilih pripada znesek nižji od 200 EUR, mu bodo dodeljena sredstva v višini 200 EUR, kar bo upoštevano pri razdelitvi sredstev po merilih ostalim upravičencem. 5. Razpisna dokumentacija Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti: – program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2012 z načrtovano porabo sredstev, – dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni in – dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na dan 31. 12. 2011. Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih invalidov. 6. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprti ovojnici, z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2012 – Ne odpiraj!«, na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana. Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba Nataša Polanc. 7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo vlog. 8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne upravičence bo izvedel Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 9. Obveznost prejemnikov sredstev v letu 2011: prejemniki sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/11 z dne 29. 4. 2011, morajo v roku in na naslov iz 6. točke tega javnega razpisa predložiti dokumentacijo (računi, pogodbe ipd.), iz katere bo razvidna namenska poraba sredstev. Prejemnik sredstev v letu 2011, ki v zgoraj določenem roku ne bo izkazal namenske porabe sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti