Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

, Stran 824
Spričevala preklicujejo
Ajkić Amela, Mestni trg 33, Grosuplje, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2005. gnh-326689 Bračič Jožefa, Ulica 8. februarja 73, Drav. Dvor, Miklavž na Dravskem polju, diplomo Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, št. 4025912, leto izdaje 2006, izdana na priimek Nemec. gng-326640 Brkić Anita, Črnomeljska c. 22, Kočevje, letno spričevalo Gimnazije Kočevje, izdano leta 2006, izdano na ime Ramić. gnn-326658 Brkić Anita, Črnomeljska c. 22, Kočevje, maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje, izdano leta 2006, izdano na ime Ramić. gno-326657 Cvek Zvonko, Cesta OF 6, Cerkno, spričevalo 7. razreda OŠ Cerkno, izdano leta 1988. gnx-326723 Čivović Sandra, Drska 46, Novo mesto, maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske šole, izdano leta 2007. gnh-326714 Čuk Gorazd, Kotnikova 36, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gradbene tehnične šole, oddelek geodezija, izdano leta 1977. gnj-326662 Flajnik Marinka, Kolodvorska 27, Črnomelj, spričevalo 8. razreda OŠ ZIK Črnomelj, izdano leta 1995. gnh-326664 Janežič Jure, Jerinov Grič 38, Vrhnika, preklic obvestila o uspehu za 1. letnik Srednje strojne in kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2011. gnb-326695 Lešnik Branko, Ošelj 14, Šmartno na Pohorju, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Šmartno na Pohorju, št. III/204, izdano leta 1990. gnv-326675 Lipošek Primož, Slake 9, Podčetrtek, spričevalo 1. letnika Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, izdano leta 2010. gnt-326652 Lotrič Simon, Voklo 77, Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro in strojne šole Kranj, smer računalniški tehnik, izdano leta 1997/98. gnp-326681 Manzimi Andreja, Janka Ribiča 2, Ljutomer, maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, izdano leta 2008. gng-326665 Milost Helena, Dolgo rebro 13, Koper – Capodistria, indeks, št. 18061202, izdala Filozofska fakulteta. gni-326638 Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagorje ob Savi, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole Zagorje – smer kuhar, št. 040628820, izdano leta 1990, izdano na ime Fakin. gnd-326718 Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagorje ob Savi, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole Zagorje – smer kuhar, št. 040628820, izdano leta 1991, izdano na ime Fakin. gnc-326719 Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole Zagorje – smer kuhar, št. 040628820, izdano leta 1992. gnb-326720 Mrak Dušanka, Dolenja vas 43, Zagorje ob Savi, spričevalo poklicne mature Srednje gostinske šole Zagorje – smer kuhar, izdano leta 1992. gnz-326721 Orel Gregor, Savska cesta 24, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1994. gnt-326677 Palko Albina, Goriški vrh 1, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, št. 16-KT, izdano leta 1994, izdano na ime Strmšek Albina. gnt-326702 Pucelj Blaž, Irča vas 2a, Novo mesto, spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2006. gni-326663 Radakovič Mario, Marjana Kozine 12, Črnomelj, spričevalo 4. letnika SŠ Črnomelj, izdano leta 2006. gng-326715 Romih Alenka, Podgaj 11, Ponikva, spričevalo 3. letnika Srednje šole Borisa Kidriča Celje, št. 1/328, izdano leta 1991. gnk-326711 Rovšnik Tanja, Rakovlje 3, Braslovče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 1996. gnr-326679 Smodiš Zdenko, Korovci 17D, Cankova, spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 1998. gnu-326676 Šiler Saša, Viška cesta 49C, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole, izdano leta 2011. gnh-326639 Šparovec Mitja, Mestni trg 45, Grosuplje, maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole, izdano leta 1991. gnd-326693 Štaudohar Nina, Brezovica 8, Kočevje, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2004. gns-326653 Trkulja Vesna, Vide Pregarčeve 22, Ljubljana, spričevalo Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2002. gnv-326650 Vodeb Robert Robi, Na Selah 19, Dol pri Hrastniku, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnu-326701