Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

N 2/2012 Os-2142/12 , Stran 823
N 2/2012 Os-2142/12
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Antona Furlana, Podnanos 84, Podnanos, postopek za razglasitev pogrešanega Antona Furlana, Slap 98, sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Jožef Gul, Lože 23, Vipava, za mrtvega. Pogrešanec Anton Furlan je bil rojen dne 26. 5. 1869 (ali 25. 5. 1869) na Slapu pri Vipavi, očetu Mihaelu Furlanu in materi Marjeti Furlan, rojen Natlačen. O pogrešancu je po doslej zbranih podatkih znano, da je leta 1938 živel na naslovu Lože 51, da je imel sina Antona Furlana, rojenega 6. 10. 1905, umrlega 31. 5. 1943, da je imel sina Jožefa Furlana, rojenega okrog leta 1909, da je poleg zgoraj navedenih sinov imel še pet (skupaj torej sedem) otrok, da je pogrešanec še vedno zemljiško­knjižni lastnik parc. št. 937, 938 in 445, vseh k.o. Lože, da naj bi po pripovedovanju umrl leta 1943 v bolnišnici v Gorici v Italiji. Razen do sedaj navedenega o pogrešancu ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Antona Furlana, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini dne 2. 4. 2012