Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

D 97/2009 Os-2164/12 , Stran 822
D 97/2009 Os-2164/12
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanu Bizjaku, sinu Martina, elektrotehniku, roj. 22. 12. 1952, državljanu Republike Slovenije, poročenem, umrlem 28. 1. 2009, nazadnje stanujočem Gerečja vas št. 98/a. Pokojnik ni napravil oporoke. Ker niso znani potomci dne 19. 7. 1973 umrle babice Ljudmile Černko, dne 1. 8. 1960 umrlega dedka Janeza Bizjaka ter dne 3. 10. 1951 umrle babice Ane Bizjak, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva le-te, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben potomec prej umrlih pokojnikovih babice Ljudmile Černko, dedka Janeza Bizjaka in babice Ane Bizjak, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 23. 3. 2012