Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

D 427/2010 Os-2079/12 , Stran 822
D 427/2010 Os-2079/12
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 22. 8. 2010 umrlem Brešan Gvidu, pokojnega Rudolfa, rojenega 1. 4. 1925, Bilje 76a, Renče, državljan RS, izven naroka, dne 9. 3. 2012 sklenilo; Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dediču Brešan Vladimirju, neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Maja Krašovec Orel iz Nove Gorice, Bevkov trg 6, ki bo zastopala dediča v zapuščinski zadevi D 427/2010 vse dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 9. 3. 2012