Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

VL 147442/2011 Os-2233/12 , Stran 822
VL 147442/2011 Os-2233/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika NLB d.d., Trg republike 2, Ljub­ljana, ki ga zastopa Bojana Možina, Trg republike 2, Ljub­ljana, proti dolžniku Vanja Škrjanec, Škrjančevo 11, Radomlje, ki ga zastopa odv. Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale, zaradi izterjave 7.218,19 EUR, sklenilo: dolžniku Vanja Škrjanec, Škrjančevo 11, Radomlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Marko Šinkovec, Bevkova 8, Vir, Domžale. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 2. 2012