Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

I 5000/2005-22 Os-2230/12 , Stran 822
I 5000/2005-22 Os-2230/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor, proti dolžniku Rudolfu Vugrač, Celovška c. 134, Ljub­ljana, ki ga zastopa začasna zastopnica Polonca Šrot, odvetnica, Stari trg 2, Ljub­ljana, zaradi izterjave 196,88 EUR, sklenilo: dolžniku Rudolfu Vugrač se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi Polonca Šrot, odvetnica v Ljub­ljani, Stari trg 2. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 4. 2012