Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

VL 204472/2010 Os-2206/12 , Stran 822
VL 204472/2010 Os-2206/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593) 1A, Maribor, proti dolžniku Miloradu Šćepanović, Bukovica 56A, Volčja Draga, ki ga zastopa odv. Gregor Mihelj, Prvomajska ulica 28A, Nova Gorica, zaradi izterjave 210,96 EUR, sklenilo: dolžniku Miloradu Šćepanović, Bukovica 56A, Volčja Draga, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor Mihelj, Prvomajska ulica 28A, Nova Gorica. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 1. 2012