Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

VL 194981/2010 Os-2131/12 , Stran 822
VL 194981/2010 Os-2131/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljub­ljana, proti dolžniku Danilu Soršak, Črešnjevec 93, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa zak. zast. odv. mag. Suzana Gale, zač. zast., Zagrebška ulica 9, Ljub­ljana, zaradi izterjave 597,28 EUR, sklenilo: dolžniku Danilu Soršak, Črešnjevec 93, Slovenska Bistrica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. mag. Suzaana Gale, Zagrebška ulica 9, Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 1. 2012