Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

VL 204296/2010 Os-2101/12 , Stran 822
VL 204296/2010 Os-2101/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593) 1A, Maribor, proti dolžniku Klemnu Kačičnik, Babškova pot 39, Škofljica, ki ga zastopa zak. zast. odv. Tanja Glušič, zač. zast., Kotnikova ulica 5, Ljub­ljana, zaradi izterjave 449,26 EUR, sklenilo: dolžniku Klemnu Kačičnik, Babškova pot 39, Škofljica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi odv. Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 1. 2012