Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

VL 2722/2012 Os-2083/12 , Stran 821
VL 2722/2012 Os-2083/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljub­ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti dolžniku Goranu Jerič, Spodnje Škofije 136G, Škofije, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Edmond Rebec, Puntarska 1, Koper - Capodistria, zaradi izterjave 4.136,71 EUR, sklenilo: dolžniku Goranu Jerič, Spodnje Škofije 136G, Škofije, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Edmond Rebec, Puntarska 1, Koper - Capodistria. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 2. 2012