Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

I 3/2012 Os-1891/12 , Stran 821
I 3/2012 Os-1891/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljub­ljana, proti dolžniku Zdravku Klanac, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 262,82 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo: dolžniku Zdravku Klanac, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik Milan Volk, odvetnik v Ilirski Bistrici. Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima zakoniti zastopnik vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 9. 3. 2012