Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

D 57/2010, D 175/2010, D 132/2011 Os-6012/11 , Stran 821
D 57/2010, D 175/2010, D 132/2011 Os-6012/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pok.: 1. Beljan Štefaniji iz Rijeke, ki je umrla dne 24. 2. 1980, 2. Dekleva Josifu, tudi Jožetu, iz Milana, ki je umrl dne 20. 1. 2006, 3. Bergamo Mariji, iz Milana, ki je umrla dne 31. 10. 1981, na podlagi 131. člena Zakona o dedovanju, s sklepom z dne 28. 12. 2011 postavilo začasnega zastopnika dedičema z imenoma: Dekleva Andrea, Italija, naslov neznan, in Dekleva Dian Mario, Italija, naslov neznan, Roka Jenka, odvetnika v Ilirski Bistrici, Gubčeva 7. Dediča bo zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dediča ali njegova pooblaščenca ne nastopita pred sodiščem, oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 28. 12. 2011