Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

N 536/2008 Os-2086/12 , Stran 821
N 536/2008 Os-2086/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslovom Maribor, Goriška ulica 6 in 8, stoječi na parc. št. 177, k.o. 678 Spodnje Radvanje, na predlog priglasiteljev: Jožeta Kac in Marjane Kac, Goriška ulica 8, Maribor za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 26 v IV. nadstropju stavbe Maribor, Goriška ulica 8, v katastru stavb vpisanem kot del stavbe št.: 678-525-26 in za vzpostavitev pravnega naslova, 21. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, kupoprodajne pogodbe št. 871-259/12-4/JD z dne 25. 5. 1971 sklenjene med prodajalcem Podjetje za visoke gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in kupcema Jožetom Kacom in Marjano Kac, Tuškova ulica 44, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal enosobno stanovanje št. 26 v IV. nadstropju objekta JU-ST-III/14, Goriška ulica 8, v velikosti 32,70 m² na parc. št. 164/2 del, 54 del, 557/2 del, 535/2 del, 538, 499/5 del, 118 del, 434 del in 335 vse k.o. Spodnje Radvanje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Jožeta Kaca in Marjane Kac.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 21. 3. 2012