Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

N 170/2010 Os-2084/12 , Stran 820
N 170/2010 Os-2084/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslovom Maribor, Prušnikova ulica 6, št. stavbe 678-52, stoječi na parc. št. 929/13, k.o. 678 Spodnje Radvanje, na predlog predlagateljev: Doris Šoštarič in Davida Šoštarič, Prušnikova ulica 6, Maribor za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 26 v VI. nadstropju stavbe Maribor, Prušnikova ulica 6,v katastru stavb vpisanem kot del stavbe št.: 678-52-55 in za vzpostavitev pravnega naslova, 26. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova darilne pogodbe z dne 22. 12. 1993, sklenjena med darilodajalcem Dušanom Jeseničnikom, rojenim 25. 2. 1960, stanujočim Prušnikova ulica 6, Maribor in obdarjenko Jolando Jeseničnik, rojeno 19. 6. 1960, stanujočo Begova ulica 20, Maribor, s katero je darilodajalec podaril obdarjenki trosobno stanovanje št. 26 v VI. nadstropju stanovanjskega bloka Prušnikova ulica 6, Maribor, stoječega na parc. št. 929/1 pripisanega vl. št. 1414, k.o. Spodnje Radvanje in na podarjenem dovolil vknjižbo lastninske pravice na obdarjenko. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Doris Šoštarič in Davida Šoštariča.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 26. 3. 2012