Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

N 34/2010 Os-2340/12 , Stran 820
N 34/2010 Os-2340/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško­knjižne listine: – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 17. 11. 1992, sklenjene med Iskra Terminali Kranj, Ljub­ljanska cesta 24a, Kranj, kot prodajalcem, in Anito Jerič, Savska loka 5, Kranj, kot kupcem, – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. A1/23 z dne 1. 12. 1992, sklenjene med Iskra Terminali Kranj, Ljub­ljanska cesta 24a, Kranj, kot prodajalcem, in Anito Jerič, Savska loka 5, Kranj, kot kupcem, – pogodbe o preureditvi skupnega prostora z dne 27. 12. 1997, sklenjene med Sebino Grdan, Savska loka 5, Kranj, Senadom Grdanom, Savska loka 5, Kranj, Dušanom Čerinom, Savska loka 5, Kranj, Antonijo Špitalar, Savska loka 5, Kranj, Stanislavom Špitalarjem, Savska loka 5, Kranj, kot prodajalci, in Katarino Krueger, Savska loka 5, Kranj, kot kupcem, – dodatka h kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne 8. 11. 2001, z dne 15. 11. 2001, sklenjen med Katarino Krueger, Savska loka 5, Kranj, kot prodajalcem, ter Radmilo Delić in Zoranom Delićem, oba Savska loka 5, Kranj, kot kupcem, vse za posamezni del št. 8, ID znak 2100-1493-8 v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, v izmeri 70,58 m2, večstanovanjske stavbe, na naslovu Savska loka 5, Kranj, ID znak 2100-1493. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Radmile Delić, rojene 8. 10. 1964 in Zorana Delića, rojenega 20. 1. 1964, vsak do ½. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 10. 4. 2012