Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

N 28/2010 Os-2298/12 , Stran 820
N 28/2010 Os-2298/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško­knjižne listine, sporazuma, sklenjenega med Iskro, tovarno za elektrotehniko in finomehaniko v Kranju, kot izročiteljem in Iskro – Industrijo za električna orodja, p.o. Kranj, kot pridobiteljem, za posamezni del št. 3, stanovanje št. 3 v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Savska loka 9, Kranj, v izmeri 87,96 m2, ID znak 2100-1943-3. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Igorja Velova, roj. 2. 3. 1977, Tominčeva cesta 17, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 21. 3. 2012