Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

N 28/2010 Os-2297/12 , Stran 820
N 28/2010 Os-2297/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško­knjižne listine: – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 48/92 z dne 30. 10. 1992, sklenjene med Iskro Kibernetiko Kranj – tovarno sestavnih delov, kot prodajalcem, in Jasminko Todić, C. 27. aprila 31, Ljub­ljana, kot kupcem in – kupoprodajne pogodbe z dne 9. 1. 1996, sklenjene med Jasminko Todić, Savska loka 9, Kranj, kot prodajalko, ter Heleno Skubic, Gradišče št. 14B, Vrhnika in Andrejem Brlečičem, Pot na Rakovo jelšo 18, Ljub­ljana, kot kupcema, za posamezni del št. 4, stanovanje št. 4, v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Savska loka 9, Kranj, v izmeri 19,14 m2, ID znak 2100-1943-4. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Nevia Čarman, roj. 21. 1. 1952, Savska loka 9, Kranj in Igorja Remškar, roj. 21. 7. 1969, Slovenska cesta 26, Mengeš, za vsakega do 1/2. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 21. 3. 2012