Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

In 1436/2011 Os-2130/12 , Stran 820
In 1436/2011 Os-2130/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Grosupljem, opr. št. In 95/2011 z dne 2. 11. 2011, v zvezi s sklepom istega sodišča, opr. št. In 95/2011 z dne 6. 12. 2011, je bil dne 8. 12. 2011 opravljen v korist upnice Amalije Stiplovšek, Podpeč 32, Preserje, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je enosobno stanovanje, št. 2, skupne neto tlorisne površine 62,46 m2 (shramba, v kleti 9,20 m2, odprta terasa, 22,70 m2), ki se nahaja v pritličju (3. etaža), poslovno stanovanjske stavbe, na naslovu Slomškova ulica 27, Ljub­ljana, last dolžnika Martina Stiplovšek, Slomškova ulica 27, Ljub­ljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 3. 2012