Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

VL 144720/2011 Os-2106/12 , Stran 820
VL 144720/2011 Os-2106/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljub­ljani, opr. št. VL 144720/2011 z dne 10. 10. 2011, ki je 8. 11. 2011 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št. IZV 913/2011 z dne 27. 12. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, velikosti 46,70 m2, v petem nadstropju (št. stavbe 376, št. stanovanja 64), večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, z deležem na skupnih prostorih, delih, napravah ter funkcionalnih zemljiščih, last dolžnika Mustafe Sadiča in Zejfe Sadič, Cesta revolucije 5, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 2.722,99 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 27. 3. 2012