Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2270/12 , Stran 813
Ob-2270/12
Družba MBI gradbeni inženiring in storitve d.o.o., s skrajšano firmo MBI d.o.o., sedežem v Legen, Legen 60A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, vpisane v sodni register družb pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, z matično številko: 5689813000, ki jo zastopa direktor Binej Bevcl, roj. 28. 8. 1958, stan. Legen 60A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 520. člena ZGD-1 objavlja obvestilo upnikom: Osnovni kapital družbe MBI gradbeni inženiring in storitve d.o.o., ki znaša znaša 35.447,00 EUR, se zmanjša po rednem postopku zmanjšanja osnovnega kapitala. Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je bistveno zmanjšan obseg storitev in dela zaradi težjih gospodarskih pogojev in glede na to, da je poslovanje družbe bistveno zoženo, ni potrebno zagotavljati tako visokega osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe, ki znaša 35.447,00 EUR, se zmanjša za 27.447,00 EUR in znaša 8.000,00 EUR. Edini družbenik ima tako po rednem postopku zmanjšanja osnovnega kapitala v družbi: – osnovni vložek v višini 3.920,00 EUR kar predstavlja poslovni delež v višini 49,00 % in osnovni vložek v višini 4.080,00 EUR kar predstavlja poslovni delež v višini 51,00 %, oziroma skupno 100 % poslovni delež, ki je enak osnovnemu kapitalu družbe. S to objavo v skladu s 520. členom ZGD-1 obveščamo upnike o zmanjšanju osnovnega kapitala in jih pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, ki so družbi znani, pa bo družba pozvala neposredno. Rok za zglasitev upnikov pri družbi je tri mesece od objave poziva v Uradnem listu RS.
MBI gradbeni inženiring in storitve d.o.o. direktor Binej Bevcl