Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2238/12 , Stran 813
Ob-2238/12
Likvidacijski upravitelj pravne osebe Skupnost lastnikov večstanovanjske hiše, Cesta proletarskih brigad 64, Maribor – v likvidaciji, matična številka 5987059000, na podlagi 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Člani Skupnosti lastnikov večstanovanjske hiše, Cesta proletarskih brigad 64, Maribor – v likvidaciji, so dne 17. 2. 2012 sprejeli sklep o prenehanju pravne osebe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Karba Danilo, Cesta proletarskih brigad 64, Maribor. 3. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg 2012/9138 z dne 15. 3. 2012 v sodni register vpisalo začetek postopka likvidacije nad pravno osebo Skupnost lastnikov večstanovanjske hiše, Cesta proletarskih brigad 64, Maribor – v likvidaciji. 4. Upnike pravne osebe Skupnost lastnikov večstanovanjske hiše, Cesta proletarskih brigad 64, Maribor – v likvidaciji se poziva, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do pravne osebe v likvidaciji in jih v dveh izvodih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Skupnost lastnikov večstanovanjske hiše, Cesta proletarskih brigad 64, 2000 Maribor – v likvidaciji, s pripisom: prijava terjatve.
Likvidacijski upravitelj Danilo Karba