Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Ob-2269/12 , Stran 813
Ob-2269/12
Direktorja družbe ART trgovina na debelo in drobno, Ljub­ljana, d.o.o., Rimska cesta 2, 1000 Ljub­ljana, matična številka 5376602000, in ART Nepremičnine, trgovina in storitve, d.o.o., Pilonova ulica 8, 1000 Ljub­ljana, matična številka 3974405000, na podlagi 629. člena v zvezi s 586. členom ZGD-1 objavljata obvestilo, da je bila dne 10. 4. 2012 registrskemu organu predložena Pogodba o oddelitvi in prevzemu v družbah ART trgovina na debelo in drobno, Ljub­ljana, d.o.o., Rimska cesta 2, 1000 Ljub­ljana, matična številka 5376602000, in ART Nepremičnine, trgovina in storitve, d.o.o., Pilonova ulica 8, 1000 Ljub­ljana, matična številka 3974405000. Direktorja družbe opozarjata družbenike na njihove pravice, kot jih opredeljuje 586. člen ZGD-1, in sicer, da imajo vsaj mesec dni pred odločanjem o soglasju za oddelitev, na sedežu teh družb, možnost pregleda: 1. pogodbe o oddelitvi s prevzemom; 2. letnega poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta ter prevzemne družbe za zadnje poslovno leto; 3. zaključnih poročil obeh družb v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZGD-1 in otvoritvenih bilanc obeh družb. Direktorja družb hkrati opozarjata upnike na njihovo pravico zahtevati brezplačen prepis pogodbe o oddelitvi in prevzemu v skladu s tretjim odstavkom 629. člena ZGD-1.
ART trgovina na debelo in drobno, Ljubljana, d.o.o. ART Nepremičnine, trgovina in storitve, d.o.o.