Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

Št. 3.1.-618/2012 Ob-2316/12 , Stran 810
Št. 3.1.-618/2012 Ob-2316/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Tovorni promet d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub­ljana vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabni material. Lokacija: – Centralne delavnice Ljub­ljana, pro­izvodnja Dobova, – Centralne delavnice Ljub­ljana, pro­izvodnja Ptuj. Predmet prodaje obsega: – cca 110 ton neuporabnih kolesnih dvojic brez ohišja, kolesnih dvojic z ohišji in odbojnikov, odpadno železo iz CD Dobova in – cca 40 ton neuporabnih monoblokov in osi, odpadno železo iz CD Ptuj. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 42.000,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 5. 2012 ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub­ljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 14 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.