Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

VL 210866/2010 Os-1781/12 , Stran 588
VL 210866/2010 Os-1781/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593) 1A, Maribor, proti dolžniku Fiko dela Vega, Dolenjska cesta 117, Ljub­ljana, zaradi izterjave 487,45 EUR, sklenilo: dolžniku Fiko dela Vega, Dolenjska cesta 117, Ljub­ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor Hieng, Stari trg 2, Ljub­ljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 1. 2012

AAA Zlata odličnost