Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

P 17/2012 Os-1834/12 , Stran 588
P 17/2012 Os-1834/12
Okrajno sodišče na Jesenicah, je po sodnici Ireni Mali, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub­ljana (spor se nanaša na Območno enoto Kranj, Bleiweisova 20, Kranj), ki jo zastopa pooblaščenka Tina Malovrh, zoper toženo stranko Branko Subotić, Nova Topola 59/a, Bosanska Gradiška, Bosna in Hercegovina, zaradi plačila 6.487,99 EUR, sklenilo: tožencu Branku Subotiću, se na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Danica Novak Kenda, Cesta maršala Tita 38, Jesenice. Začasna zastopnica bo zastopala toženca vse do takrat, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 2. 3. 2012

AAA Zlata odličnost