Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

VL 147077/2011 Os-1828/12 , Stran 587
VL 147077/2011 Os-1828/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljub­ljani, Centralnega oddelka za verodostojno listino, VL 147077/2011 z dne 13. 10. 2011, ki je postal pravnomočen 3. 11. 2011, v zvezi s sklepom VL 147077/2011 z dne 22. 12. 2011, ki je postal pravnomočen 17. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 620/2011 z dne 23. 1. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke Kičin, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 533,04 EUR. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 5. 3. 2012

AAA Zlata odličnost