Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

In 145/2011 Os-1824/12 , Stran 587
In 145/2011 Os-1824/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, In 145/2011 z dne 11. 9. 2007, ki je postal pravnomočen 27. 9. 2007, v zvezi s sklepom In 145/2011 z dne 22. 12. 2011, ki je postal pravnomočen 17. 1. 2012, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št. IZV 624/2011 z dne 23. 1. 2012, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 8, v izmeri 57,57 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše, na Jesenicah, Cesta maršala Tita 4/a, stoječa na parcelni št. 305, vl. št. 961, k.o. Jesenice, stavba 1082, last dolžnice Simke Kičin, zarubljena v korist upnika JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.107,30 EUR. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 5. 3. 2012

AAA Zlata odličnost