Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

SV 2126/11 Ob-1929/12 , Stran 586
SV 2126/11 Ob-1929/12
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2126/11 z dne 16. 11. 2011, je bil posamezni del stavbe – dvosobno stanovanje, v izmeri 56,66 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši – visoko pritličje, ID stavbe: 2679-1205, na naslovu Jamova cesta 28, 1000 Ljub­ljana, ki stoji na parc. št. 487/0, katastrska občina 2679 – Gradišče, ID znak 2679-487/0-1, last kreditojemalca Tomaža Čretnika in solidarnega poroka Maje Čretnik Sodja, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 8. 2011, sklenjene z prodajalcem Dubravko Savić Bogataj, zastavljena v korist upnice Unicredit banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub­ljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost