Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

, Stran 501
Drugo preklicujejo
Antolović Tomislav, Korte 17, Izola – Isola, pooblastila, št. VV 340, O 109, JJ 611, LL 175, MM 383, AA 490, izdala Uprava za pomorstvo Koper. gns-326028 Anžič Klara, Aškerčeva 12, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61240065, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-108 Bergant Žiga, Vaška pot 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnk-325961 Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, licence št. 008133/008, št. 008133/002 in št. 008133/005. gnc-326019 Dizdarević Ibrahim, Župančičeva 7, Domžale, certifikat Šolskega centra Celje, številka IZO – 07/956, leto izdaje 2007. gnn-325883 Draksler Petra, Hafnerjevo naselje 90, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 31250064, izdala Fakulteta za farmacijo. gns-325978 Končan Sanja, Peč 8, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19541202, izdala Ekonomska fakulteta. gnm-325884 Kranjc Andraž, Hotederšica 116, Hotedršica, vozno karto, izdajatelj AVRIGO, Nova Gorica, poslovalnica Idrija, št. 1101613. gny-325997 Kraševec Simon, Cesta bratstva in enotnosti 126, Metlika, študentsko izkaznico, št. 63020090, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnq-325930 Kristan Pavel Celarc, Sela na Krasu 49A, Kostanjevica na Krasu, vozno karto, št. 1110045, izdal Avrigo d.d. gnx-326023 Kržišnik Primož, Pod gozdom 19, Horjul, študentsko izkaznico, št. 63040082, izdala Fakulteta za računalništvo in fiziko. gng-325890 LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljub­ljana, licenco Skupnosti za opravljanje ­mednarodnega avtobusnega prevoza potnikov v cestnem prometu, št. GE004231/05625, veljavnost od 24. 8. 2009 do 24. 8. 2014, imetnik licence BUS d.o.o. gnp-325985 Mihelčič Anja, Zlatek 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. gne-325892 Mirt Matejka, Dolenji Leskovec 66, Brestanica, študentsko izkaznico, št. 04040039, izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnv-325975 Pečar transport d.o.o., Višnja vas 2, Vojnik, potrdilo za voznika Elmina Osmanović (nedržavljan EU), veljavno od 26. 4. 2008 do 16. 7. 2008, št. 5875, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 2008. gnw-325899 Pečnik Andreja, Gunte 8, Krško, študentsko izkaznico, št. 19469279, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gng-325990 Pečnik Betka, Ranca 8, Pesnica pri Mariboru, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, št. 619397, leto izdaje 2006. gnp-325956 Pergovnik Darja, Ravne 128, Šoštanj, študentsko izkaznico, št. 18090776, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gne-325992 Petrišič Tomaž, Preglov trg 3, Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje strojne in kemijske šole, izdano 2011. gnv-325925 Resnik Rok, Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19391214, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnr-325979 Robert Šepec s.p., Mačji Dol 9, Velika Loka, dovolilnice za Turčijo/ tranzit – 3 DR, št. 700935 in BIH/3 DR, št. 1007127 in 1007128. gnx-325952 S & J d.o.o., Srednja vas 6, Begunje na Gorenjskem, licence, za vozila M.A.N., tip 17.232, reg. št. KR-FL-628, TAM, tip 260 T 26 BK, reg. št. KR-89-31L, TAM, tip 190 T 15 BK, reg. št. LJ-Y6-76S, datum izdaje vseh 26. 7. 2010, veljavne do 26. 7. 2015. gnl-325885 S & J d.o.o., Srednja vas 6, Begunje na Gorenjskem, licence, za vozila mercedez benz, tip actros 2643 S, reg. št. KR-85-60K, M.A.N., tip H 37 TGA 35.430 8X4 BB, reg. št. KR-41-02Z, TAM, tip 190 T 15 B, reg. št. KR-15-91M, datum izdaje vseh 26. 7. 2010, veljavne do 26. 7. 2015. gnk-325886 Skledar Klemen, Lovnik 16, Poljčane, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1001945. m-83 Slak Jasna, Biška vas 33, Mirna Peč, certifikat za maserja/maserko, izdan na ime Jasna Bradač, veljavnost – neomejeno, izdajatelj VITA SANA, d.o.o., Medvode, št. 055/206/8150.001.5.1, izdan v Ljubljani, 20. 12. 2006. gnm-326034 Transporti Draganovič Enes s.p, Cesta ob železnici 4, Žalec, potrdilo za voznike Nurkić Fahrudin, št. potrdila 008118/BGD13-3470/2008 od 9. 5. 2008, in Vrbanac Goran, št. potrdila 003475/BGD13-2-5224/2009, od 6. 11. 2009. gnj-325970 Trnovec Tomaž, Zgornje Pirniče 54, Medvode, dovolilnico za tranzit UA 1891003 in RUS 544364. gnt-325927 Uroš Šuštarič Ilić s.p., Cesta v Mestni log 40, Ljubljana, licenco, št. 012515/023, za vozilo Audi A4, z reg. oznako LJ CV-264, veljavnost do 8. 4. 2016. gnf-326020 Vidmar Tina, Perovo 54a, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19526289, izdala Ekonomska fakulteta. gnv-326025 Vnuk Rajko, Trimlini 64 H, Lendava – Lendva, študentsko izkaznico, št. 30015193, izdala Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. gne-326017 Žavbi Ana, Šlandrova ulica 23, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 63040185, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnh-325889