Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

, Stran 499
Spričevala preklicujejo
Banić Miloš, Vojkova cesta 77, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2006. gnu-326026 Bauman-Blažič Marjetka, Žerjavka 5, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Ljubljana, izdano leta 1996. gnq-325980 Bečić Armin, Borova vas 23, Maribor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika II. gimnazije Maribor, izdana leta 2008, 2009, 2010, 2011. m-68 Behar Rifet, Brodarjev trg 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika, izdala Poklicna gradbena šola Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1982. gnx-325973 Benedik Nataša, Bobrova 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1999. gnd-325918 Bojčič Luka, Stražunska ulica 20, Maribor, spričevalo 2. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 2011. m-67 Bratkovič Darja, Kajuhova 5, Poljčane, diplomo Srednje kemijske šole Ruše, smer kemik – kemijski tehnik, izdana leta 1985. m-76 Bučar Patricija, Cesta talcev 10A, Rače, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Rače, izdani leta 2008, 2009. m-77 Capuder Alja, Beblerjev trg 12, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2008. gnz-325971 Casar Boštjan, Lukačevci 8, Moravske Toplice, spričevalo 3. letnika Srednješolskega centra tehniško pedagoške usmeritve Murska Sobota – smer avtomehanik. gnp-326031 Casar Boštjan, Lukačevci 8, Moravske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra tehniško pedagoške usmeritve Murska Sobota, izdano leta 1994. gnq-326030 Črešner Tim, Nasipna 92, Maribor, spričevalo 1. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-79 Čuček Damjan, Smolinci 102, Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole Ptuj, smer avtoserviser, izdano leta 2007. m-71 Dasko Robert, Na preloge 5, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo – zaključno SKSMŠ Maribor, smer ključavničar, izdano leta 1991. m-86 Dežman Angie, Polica 15, Grosuplje, indeks, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana, leto izdaje 1987. gnm-325984 Dudešin Ksenja, Leše 22, Tržič, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, št. 290.2, leto izdaje 1985. gno-326032 Dvoršak Sandra, Trnovska vas 45A, Trnovska vas, spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole v Mariboru, izdano leta 2010. m-66a Erlač Aljaž, Kamniška ulica 28, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 2009. m-101 Erlač Žiga, Kamniška 28, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 2009. m-102 Ferlič Irena, Zgornji Duplek 91, Spodnji Duplek, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1998. gnk-326036 Frlan Lucija, Podlipoglav 19C, Ljubljana – Dobrunje, spričevalo – zaključno Osnovne šole Vič, št. 11910, izdano leta 2011. gng-326015 Frlan Lucija, Podlipoglav 19C, Ljubljana – Dobrunje, spričevalo 7. razreda OŠ Sostro, št. 60305-346/2009-7, izdano leta 2009. gnf-326016 Geršak Zmago, Križnarjeva pot 56, Kranj, diplomo (specializacija) Fakultete za organizacijske vede Kranj, izdana leta 2006. gnr-326029 Gogala Nives, Vesnaverjeva 4, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije Maribor, izdana leta 1978, 1979, 1979. m-106 Gombač Tomaž, Žirje 30, Sežana, spričevalo 3. letnika Srednje šole Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija, izdano leta 1999. gnf-325891 Gomzi Simon, Novinci 33B, Vitomarci, spričevalo – zaključno Strojne šole Ptuj – smer mehanik vozil, voznih sredstev, izdano leta 1992. m-84 Gorinešk Sandi, Ferkova ulica 15, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene in kozmetične šole v Mariboru – smer zdr. tehnik, izdano leta 1998. m-103 Gornik Janez, Ulica heroja Šaranoviča 10, Maribor, spričevalo – zaključno SKSMŠ Maribor, izdano leta 1998. m-107 Gregorinčič Marijan, Mariborska cesta 13A, Ptuj, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer gr. tehnik, izdano leta 1977. m-90 Grohar Sanja, Tuga Vidmarja 2, Kranj, spričevalo o poklicni maturi Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 2002. gnx-325977 Habjanič Jožef, Zgornje Gruškovje 59, Podlehnik, spričevalo – zaključno Srednje gradbene šole – poklic tesar opažev, Maribor, izdano leta 2002. m-104 Halavać Almir, Brodarjev trg 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, Ljubljana. gnj-325987 Hobel Urška, Ulica bratov Učakar 60, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in obvestilo o opravljenih predmetih na maturi Gimnazije Poljane, izdani leta 2007 in 2009. gnd-325893 Hobel Urška, Ulica bratov Učakar 60, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Aškerčeve Gimnazije. gnc-325894 Hodnik Jernej, Iršičeva 12, Celje, obvestilo o uspehu na maturi ŠCC – srednje šole za storitveno dejavnost in logistiko, izdano leta 2010. gnn-325958 Hojnik Vili, Prežihova 7, Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor, smer strojni tehnik, izdana leta 1989. m-81 Horvat Martina, Dornava 38, Dornava, spričevalo o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole Juge Polak Maribor, št. 44, izdano leta 2008. gnl-325960 Jeranče Karmen, Cesta na Lenivec 6B, Sežana, spričevalo 3. letnika Srednje šole teh. strok in os. storitev, izdano leta 1987. gnm-325959 Jurkic Asja, Via del Farnetello 83, 34128 Trst, Italia, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 1994. gnr-325954 Jurkic Asja, Via del Farnetello 83, 34128 Trst, Italia, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1994. gnq-325955 Kaloh Tadej, Ruperče 34B, Malečnik, spričevalo 3. letnika in zaključni izpit 3. letnika Srednje strojne šole Maribor, smer finomehanik, izdani leta 2005, 2005. m-93 Kešnar Blaž, Gabrsko 57E, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2002. gng-325915 Kešnar Blaž, Gabrsko 57E, Trbovlje, spričevalo 2. letnika Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2003. gnf-325916 Kešnar Blaž, Gabrsko 57E, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2004. gne-325917 Kittl Marija, Selnica ob Muri 128B, Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu Grad. teh. šole v Mariboru, poklic grad. tehnik, izdano leta 1979. m-70 Kladnik Barbara, Prečna ulica 11, Radomlje, spričevalo 3. in 4. letnik gimnazije, Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, izdani leta 2009 in 2011. gnb-325995 Kmetec Anja, Stepinšnikova ulica 20, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo Srednje šole Slovenska Bistrica – smer ekon. tehnik, izdano leta 2006. m-94 Kokalj Katarina, Osredke 42, Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol, Ljubljana, izdano leta 1981, izdano na ime Merela Katarina. gnc-325994 Kolarič Darko, Sp. Ščavnica 19C, Gornja Radgona, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ v Mariboru, izdani leta 1991, 1992, 1995. m-97 Kolenc Luka, Povšetova ulica 61, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdani leta 2007 in 2008. gnc-325969 Kopič Maja, Kardeljeva 51, Maribor, spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni maturi Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2009, 2009. m-75 Kornet Matjaž, Sela 4, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo – zaključno IKŠ Maribor, smer oblikovalec kovin in opravljalec strojev, izdano leta 1987. m-87 Kotnik Leonida, Kot pri Prevaljah 26, Prevalje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2000. gnj-326012 Kotnik Leonida, Kot pri Prevaljah 26, Prevalje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2001. gni-326013 Kovač Miroslav, Segovci 28A, Apače, spričevalo 1. letnika Srednje strojne in tekstilne šole Murska Sobota, št. I-567, izdano leta 1996. gnp-325981 Kramar Maja, Mekotnjak 3, Ljutomer, spričevalo 4. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2011. gnw-326024 Kržišnik Tomaž, Stranska vas 29A, Dobrova, indeks, št. 12130084110, izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. gni-325888 Lazić Damir, Medvoška cesta 18, Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gostinske šole, Ljubljana, izdani leta 2001 in 2002. gnk-325986 Llimoni Biserka, Trg Franca Fakina 25, Trbovlje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdana leta 1980, 1981, 1982, 1983. gnv-326000 Lorger Polona, Kidričeva cesta 82, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo – zaključno Srednje trgovske šole Maribor, smer prodajalec, izdano leta 2002. m-85 Mašić Robert, Jakčeva ulica 16, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole, izdano leta 1990. gnz-326021 Meh Alenka, Koroška 7D, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 1986, 1987. gnw-325999 Milović Jasmina, Črnomeljska cesta 21, Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2009. gnz-325996 Muratćehajić Said, Kozarac, Kozarac, BiH, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje šole Franc Leskovšek Luka, Litostroj Ljubljana, izdana leta 1986, 1987, 1988 ter diploma, izdana 1988. gnz-325983 Murgelj Miša, Na bazenu 5, Prebold, spričevalo 4. letnika I. gimnazije Celje, splošna, izdano leta 2011. m-96 Najdenov Robert, Ljubljanska cesta 87, Domžale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole v Domžalah, izdana leta 1998,1999 in 2000. gnd-326018 Nemec Drago, Ritoznoj 65A, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo Srednje gozdarske šole v Postojni, izdano leta 1978. gnc-325919 Oštrš Denis, Pesnica 44, Zgornja Kungota, spričevalo – zaključno SKR šole v Mariboru – poklic – oblikovalec kovin, izdano leta 1998. m-66 Pajić Sanela, Ulica heroja Zidanška 6, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2011. m-95 Pegan Andreja, Zavino 11, Branik, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2009. gnf-325966 Pelan Erika, Štorje 1 a, Sežana, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole Srečka Kosovela v Sežani, izdano leta 2005. gnw-325974 Pelengič Božena, Gradnikove brigade 27, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Nova Gorica, izdani leta 2008, 2008. gnr-326004 Peranić Rosana, Cesta Dolomitskega odreda150, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Center poklicnih strokovnih šol, Ljubljana, izdana leta 1988, 1989 in 1990. gnd-325993 Podčedenšek Anton, Pečovje 29C, Štore, maturitetno spričevalo Srednje pedagoške šole Celje, izdano leta 1983. gnp-326006 Polak Matjaž, Slomškova 10, Lenart v Slov. goricah, diplomo Srednje trgovske šole Maribor – ekon. komercialni tehnik, izdana leta 1991. m-99 Polak Matjaž, Slomškova 10, Lenart v Slov. goricah, diplomo Gradbene sred. šole Borisa Kraigherja Maribor – slikopleskar, izdana leta 1998. m-98 Puljić Sandi, Pod Primožem 5, Pivka, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Postojna, št. I-E/1400, izdano leta 2009. gnh-326014 Purgaj Jože, Spodnji Jakobski dol 54, Jakobski Dol, indeks, od 1. do 4. letnika, št. III-363/178, izdala Kadetska šola za miličnike, leto izdaje 1991. gnx-326002 Purgaj Jože, Spodnji Jakobski dol 54, Jakobski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole za miličnike, izdano leta 1991. gns-326003 Radović Dejan, Limbuška 50, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta 1999. m-73 Razinger Nina, Pod gozdom 2, Kovor, Tržič, spričevalo o poklicni maturi ESIC – Kranj, izdano leta 2011. gnz-325896 Razinger Nina, Kovor, Pod gozdom 2, Tržič, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kranj, izdano leta 2009. gny-325972 Regojević Aleksander, Borova vas 7, Maribor, spričevalo o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole Juge Polak, izdano leta 2002. m-91 Ritlop Tina, Pot k jelšam 1, Hoče, indeks, št. F0026659, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-105 Rogo Mersida, Jenkova 9, Velenje, indeks, št. 81507702, izdala Ekonomska poslovna fakulteta, Maribor, izdan na priimek Hasić, leto izdaje 1995. gne-325967 Rojc Ljubomir, Gosposvetska 71, Maribor, maturitetno spričevalo TESTŠ Maribor, smer strojništvo, izdana leta 1976. m-80 Sabati Mateja, Majšperk 24A, Majšperk, spričevalo o poklicni maturi in obvestilo o poklicni maturi Srednje ekonomske šole Slovenska Bistrica, izdani leta 2004, 2004. m-92 Salak Drago, Cesta dveh cesarjev 90, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007. gnj-325887 Sojč Renata, Lopata 24C, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Borisa Kidriča Celje, št. 385, izdano leta 1989. gnx-325898 Spačal Aljoša, Ulica 9. septembra 129, Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 2000. gno-325882 Stakne Tonika, Slatina 30C, Šmartno ob Paki, spričevalo – zaključno Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec – smer administrativni tehnik. gnj-326037 Šorli Bojana, Srednje Bitnje 105, Žabnica, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje, izdano leta 1980, izdano na ime Osojnik. gnh-325964 Šraj Šimen, Ulica Mihe Zidanška 9, Limbuš, spričevalo 4. in 7. razreda OŠ Rado Robič Limbuš, izdano leta 2007, 2010. m-100 Štumperger Andrej, Rošnja 5D, Starše, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje živilske šole Maribor, smer živilski tehnik, izdano leta 1991, 1992. m-82 Tavčer Žiga, Pondor 10, Tabor, spričevalo 3. in 4. letnika ter obvestilo o poklicni maturi Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2009. gno-325957 Tavželj Luka, Strahomer 29, Ig, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2009. gnx-325998 Tesić Danijela, Kojsko 63, Kojsko, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica (Trgovska šola), izdana leta 2004, 2005, 2006. gni-325963 Tomašić Zlatko, Železna gora, 42312 Štrigova, Hrvaška, spričevalo – zaključno Poklicne gradbene šole Ivan Kavčič, izdano leta 1980. gnl-326035 Topolovec Marija, Zg. Leskovec 9D, Zgornji Leskovec, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole Ptuj, izdano leta 1981. m-78 Valjak Doroteja, Turjanci 8, Radenci, spričevalo 1. konferenčnega obdobja 2. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, program tehnik oblikovanja, izdano leta 2008/2009. gnj-325962 Velikanje Manuela, Rudarska 43 a, Idrija, indeks, št. 18010740, izdala Filozofska fakulteta. gnt-326027 Veselič Ines, Adlešiči 9, Adlešiči, preklic študentske izkaznice, št. 21080611, izdala FDV, objavljenega v Uradni list RS, št. 12/12, pod oznako GNR-325629. gnf-325991 Vodovnik Nejc, Vransko 89, Vransko, spričevalo 4. letnika in obvestilo o uspehu na maturi I. gimnazije v Celju i, izdano leta 2007. m-89 Vovčko Anže, Prešernova 53, Ra­dom­lje, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika Srednje ekonomske šole, Ljubljana. gnh-325989 Vrh-Curk Klavdija, Dolga Poljana 3A, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne in obutvene šole Kranj, izdano leta 1991, izdano na ime Vrh. gnk-326011 Vuković Mara, Goriška ulica 1, Celje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje. gnu-326001 Zajc Simona, Einspielerjeva ulica 11, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za računalništvo (zdaj Gimnazija Vič), izdani leta 1987 in 1988. gnr-326008 Zajec Maja, Milana Majcna 12, Novo mesto, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v Novem mestu, izdano leta 2000. gnm-326009 Žalik Teodor, Ulica Štefana Kovača 12, Turnišče, maturitetno spričevalo Srednje glasbene in baletne šole, Konzervatorij Maribor, izdano leta 2009. gni-325988