Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

N 23/2011 Os-1424/12 , Stran 497
N 23/2011 Os-1424/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagatelja Jožeta Udoviča, Trpčane 44a, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa poobl. Tatjana Udovič, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer za Martina Jaksetiča (Trpčane 2), sedaj neznanega naslova. Iz krstnega lista Župnijskega urada Podgraje za pokojnega Martina Jaksetiča izhaja, da se je rodil 10. 10. 1850, zadnji znani podatek o pogrešanem pa je vpis dosmrtnega užitka v njegovo korist na nepremičninah, k.o. 2544 Trpčane, ki je bil izvršen na podlagi izročilne pogodbe z dne 28. 6. 1909, pod Dn št. 743/9. Od njegovega rojstva je preteklo več kot 70 let in je glede na datum rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni. Sodišče zato poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Martina Jaksetiča, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Vivjani Dekleva, Topolc 2, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 2. 2. 2012