Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

N 17/2011 Os-5802/11 , Stran 497
N 17/2011 Os-5802/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagateljic Irene Ujčič, Račice 72, Podgrad, in Valnee Duka, Kvedrova cesta 2, Koper, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer za Draga Karla Kreseviča, roj. 1. 5. 1925, na naslovu Račice 48, sedaj neznanega bivališča, prej stanujoč 2659 15th Ave, Kalifornia, San Francisco, ZDA. Pogrešani naj bi v letu 1947 ali 1948 odšel v Ameriko, od takrat se nikoli več ni vrnil v Slovenijo. Mati predlagateljic je za pogrešanega poizvedovala na Rdečem križu, vendar ni uspela pridobiti nobene informacije. Od leta 1970 dalje ni nikakršnega podatka, da bi bil živ. Tudi domačini o pogrešanem niso vedeli povedati ničesar. Od njegovega rojstva je preteklo že več kot 86 let in je glede na datum rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni, sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Draga Karla Kreseviča, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 12. 12. 2011