Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

N 14/2011 Os-5600/11 , Stran 497
N 14/2011 Os-5600/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predlagateljice Vilme Bilc, Knežak 6a, 6253 Knežak, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer za Antona Sedmaka, Koritnice 12, 6253 Knežak. Iz dopisa Župnijskega urada Knežak izhaja, da naj bi bil pogrešani Anton Sedmak rojen že pred letom 1818. Zadnji znani podatek o pogrešanem pa predstavlja vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi na parceli št. 1889/0, k.o. 2510 – Koritnice, na podlagi kupne pogodbe z dne 10. 8. 1924, od njegovega rojstva pa je preteklo že več kot 70 let in je glede na datum njegovega rojstva verjetno, da ni več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni, sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Antona Sedmaka, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 15. 11. 2011