Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

D 245/2011 Os-1623/12 , Stran 497
D 245/2011 Os-1623/12
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Leban Janezu, roj. 28. 5. 1946, EMŠO: 2805946500742, davčna št. 66939470, upokojencu, poročenem, drž. RS, nazadnje stanujočem na naslovu Ulica XXX. Divizije 4, Portorož, in umrlem dne 6. 8. 2011. Pismene oporoke ni zapustil, dediči: zap. vdova, zap. hči in zap. sin pa so sodišču povedali, da ima zapustnik še enega sina v Ljub­ljani, za katerega pa ni nobenih znanih podatkov. Zapustnik je bil lastnik naslednjega premoženja: a) solastniškega deleža do 1/2 nepremičnine, posamezni del št. 14, v stavbi št. 3605, k.o. 2631 – Portorož, b) denarnih sredstev na transakcijskem računu pri Banki Koper d.d. Zap. vdova je v zapuščino priglasila terjatev za poplačilo kredita po pok. Leban Janezu. Sodišče ne razpolaga s podatki o še enem zapustnikovem sinu iz Ljub­ljane. Zato pozivamo zapustnikovega sina, da se priglasi sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu dne 20. 2. 2012