Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

D 32/2012 Os-1684/12 , Stran 496
D 32/2012 Os-1684/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Vidi Ogorevc, rojeni Grčar, hčeri Jožefa, rojeni 8. 5. 1920, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 12. 12. 2011, nazadnje stanujoči Ulica bratov Vošnjakov 8, Celje. Po zapustnici je nastopilo dedovanje na podlagi oporoke. O veljavnosti oporoke se morajo izjaviti dediči, ki bi za dedovanje po zapustnici prišli v poštev, če bi nastopilo zakonito dedovanje. V konkretnem primeru so to dediči II. dednega reda, saj je zapustnica bila vdova in ni imela potomcev. Med dediči II. dednega reda so med drugimi tudi sestra Frančiška Valeniš, za katero sodišču ni znano, če je še živa in mu tudi ni znan njen naslov oziroma mu niso znani njeni osebni podatki, ter nečaka Viktor Grčar in Marta, za katera sodišču osebni podatki, prav tako niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju dne 22. 2. 2012