Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

D 437/2011 Os-1182/12 , Stran 496
D 437/2011 Os-1182/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Cvetki Apat, rojeni Čater, hčeri Jožefa, rojeni 27. 3. 1960, državljanki Republike Slovenije, razvezani, umrli 25. 6. 2011, nazadnje stanujoči Na okopih 2B, Celje. Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustničina zakonita dediča prvega dednega reda mladoletni sin Uroš Apat in mladoletna hči Maja Apat sta se po zakonitemu zastopniku odpovedala dedovanju po zapustnici. V konkretnem primeru tako pridejo kot dediči v poštev zakoniti dediči drugega (starši, bratje in sestre oziroma nečaki) ali tretjega (stari starši, tete in strici oziroma bratranci in sestrične) dednega reda, ki pa sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 11. 1. 2012