Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 5621/2009 Os-1205/12 , Stran 496
VL 5621/2009 Os-1205/12
To sodišče je po sodniku Simonu Došnu, v izvršilni zadevi upnika KBM-Leasing d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Janko Jerman, odvetnik v Mariboru in ostali, zoper dolžnika: Božo Pečnik, Ludranski vrh 8, Črna na Koroškem, zaradi izterjave denarne terjatve, sedaj neznanega prebivališča, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, sklenilo: dolžniku Pečnik Božu, nazadnje stanujočem Ludranski vrh 8, Črna na Koroškem, sedaj neznanega prebivališča, se kot začasna zastopnica določi Karla Pajnik, odvetnica iz Slovenj Gradca, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 16. 1. 2012