Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 142290/2009 Os-1668/12 , Stran 496
VL 142290/2009 Os-1668/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice: NLB Leasing d.o.o. Ljub­ljana, Šlandrova ulica 2, Ljub­ljana – Črnuče, proti dolžniku: Ejub Bašič, Sostrska cesta 19, Ljub­ljana – Dobrunje, ki ga zastopa zač. zast. odv. Irena Ferme, Dalmatinova 4, Ljub­ljana, zaradi izterjave 2.336,94 EUR, sklenilo: dolžniku Ejub Bašič, Sostrska cesta 19, Ljub­ljana - Dobrunje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Irena Ferme, Dalmatinova 4, 1000 Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 1. 2012