Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 164368/2011 Os-1641/12 , Stran 496
VL 164368/2011 Os-1641/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljub­ljana, proti dolžniku Nikolu Radošević, Prušnikova ulica 4, Ljub­ljana – Šentvid, ki ga zastopa zakonita zastopnica odv. Mojca Dvoršek, Trg OF 14, Ljub­ljana; Dragani Radošević, Prušnikova ulica 4, Ljub­ljana – Šentvid, ki jo zastopa zakonita zastopnica odv. Mojca Dvoršek, Trg OF 14, Ljub­ljana, zaradi izterjave 15.907,19 EUR, sklenilo: dolžnikoma Nikoli Radošević, Prušnikova ulica 4, Ljub­ljana – Šentvid; Dragani Radošević, Prušnikova ulica 4, Ljub­ljana – Šentvid, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odv. Mojca Dvoršek, Trg OF, Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 1. 2012