Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 153383/2011 Os-1599/12 , Stran 495
VL 153383/2011 Os-1599/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub­ljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljub­ljana, proti dolžniku Đevat Đaferi, Cesta Maršala Tita 28, Jesenice, ki ga zastopa odv. Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice, zaradi izterjave 2.743,62 EUR, sklenilo: dolžniku Đevat Đaferi, Cesta Maršala Tita 28, Jesenice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 1. 2012