Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 115115/2008 Os-1536/12 , Stran 495
VL 115115/2008 Os-1536/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljub­ljana, proti dolžniku Martinu Alejandro Lopez, Škofjeloška cesta 25, Medvode, ki ga zastopa zak. zast. odv. Barbara Fatur, Slovenska cesta 55B, Ljub­ljana, zaradi izterjave 164,14 EUR, sklenilo: dolžniku Martinu Alejandro Lopez, Škofjeloška cesta 25, Medvode, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Barbara Fatur, Slovenska cesta 55 B, 1000 Ljub­ljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 1. 2012