Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 154674/2010 Os-1514/12 , Stran 495
VL 154674/2010 Os-1514/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub­ljana, ki ga zastopa odv. Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljub­ljana, protidolžnici Mateji Drenšek, Ljub­ljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 145,61 EUR, sklenilo: dolžnici Mateji Drenšek, Ljub­ljanska cesta 80, Domžale se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odv. Jožica Mlinarič, Slamnikarska 14, 1240 Domžale. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 1. 2012