Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 126717/2010 Os-1506/12 , Stran 495
VL 126717/2010 Os-1506/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub­ljana, ki jo zastopa Marta Goričan, Miklošičeva 19, Ljub­ljana, proti dolžnici Sabini Kokalj, Ljub­ljanska cesta 70, Domžale, ki jo zastopa odv. Luka Brezovec, Štefanova ulica 15, Ljub­ljana, zaradi izterjave 911,39 EUR, sklenilo: dolžnici Sabini Kokalj, Ljub­ljanska cesta 70, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. 2. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Luka Brezovec, Štefanova ulica 15, Ljub­ljana. 3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 12. 2011

AAA Zlata odličnost