Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 157232/2010 Os-1491/12 , Stran 495
VL 157232/2010 Os-1491/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Intereuropa, globalni logistični servis, delniška družba, Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria, ki ga zastopa Odvetništvo Starman Velkaverh, Ferrarska ulica 12, p.p. 126, Koper – Capodistria – dostava,, proti dolžniku: Danielu Zolar, Stanečka vas 25, Majšperk, zaradi izterjave 5.999,41 EUR, sklenilo: dolžniku Danielu Zolar, Stanečka vas 25, Majšperk, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Maja Majnik Breghus, Aškerčeva ulica 16, Ptuj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 1. 2012