Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

In 1448/2004 Os-1395/12 , Stran 495
In 1448/2004 Os-1395/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva c. 19, Ljub­ljana, proti dolžniku Janezu Aljaž, neznanega bivališča, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, v izvršilni zadevi upnika Prhaj Tomaža, Ponikve 96, Videm Dobrepolje, ki ga zastopa odvetnik Vanja Radanovič iz Ljub­ljane, proti dolžniku Aljaž Janezu, neznanega bivališča, zaradi izterjave 26.368,91 EUR s pp, v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija – Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Ljub­ljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljub­ljana, proti dolžniku Aljaž Janezu, neznanega bivališča, zaradi izterjave 39,300,78 EUR s pp, zaradi izterjave 13.888,18 EUR s pp, sklenilo: dolžniku v vodilni izvršilni zadevi In 1448/2004 in v vseh pristopnih izvršilnih zadevah, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Ivan Šalinović, Kotnikova 32, Ljub­ljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 11. 2011