Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

I 339/2009 Os-1620/12 , Stran 494
I 339/2009 Os-1620/12
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 339/2009 z dne 3. 3. 2011 v izvršilni zadevi upnika Marka Tomazin, Zabreznica 35/g, Žirovnica, ki ga zastopa odvetnik Janez Kikel, Cankarjeva cesta 1, Tržič, proti dolžniku Arifu Mulalić, Cesta na Loko 9, Tržič, zaradi izterjave 1.169,81 EUR s pp, je sodišče postavilo dolžniku Arifu Mulaliću, Cesta na Loko 9, Tržič, začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice, dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec na nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju dne 20. 2. 2012