Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

IV P 665/2010 Os-1336/12 , Stran 494
IV P 665/2010 Os-1336/12
Okrožno sodišče v Kranju je v pravdni zadevi tožeče stranke Petra Rezar, Sebenje 38, Križe, ki ga zastopa odv. Renata Godnjov Špik iz Tržiča, zoper toženo stranko Eleno Rezar, Sebenje 38, Križe, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve mld. otroka, določitve preživnine in stikov, na podlagi 82. člena ZPP sklenilo: za začasnega zastopnika tožene stranke Elene Rezar, Sebenje 38, Križe, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Marjeta Hudovernik, odvetnica v Kranju, Likozarjeva ulica 13, Kranj. Začasna zastopnica bo toženo stranko zastopala v celotnem pravdnem postopku med njo in tožečo stranko oziroma dokler tožena stranka sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler pristojni Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju dne 25. 1. 2012