Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

I 176/2011 Os-1122/12 , Stran 494
I 176/2011 Os-1122/12
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljub­ljana – dostava zoper dolžnika Emina Troha, Ljub­ljanska cesta 91, Domžale, zaradi izterjave 0,00 EUR s pripadki, dne 5. 1. 2012 sklenilo: dolžniku Emina Troha, nekdaj stanujočemu na naslovu Ljub­ljanska cesta 91, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, Primož Kovač, Ljub­ljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 5. 1. 2012