Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

P 17/2012 Os-1650/12 , Stran 494
P 17/2012 Os-1650/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožečih strank Angele Veselič, Marindol 2, Adlešiči, ki jo zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo stranko: 1. Neznani oziroma neznano kje bivajoči pravni nasledniki nekdanje Selakovič Zadruge, Marindol 24, Adlešiči, 2. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, 3. Neznano in neznano kje bivajoči dediči po pok. Jovanu Katiću, Mariji Katić, Milici Katić, Petru Katiću, Radetu Katiću in Zdravku Katiću, vsi na naslovu Marindol 21, Adlešiči, 4. Ljuba Bunjevac, Marindol 7, Adlešiči, 5. Stevo Bunjevac, Marindol 7, Adlešiči, 6. Milan Stipanovič, Marindol 16, Adlešiči in 7. Nikola Bunjevac, Marindol 5, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto 1.000,00 EUR v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 10. februarja 2012 sklenilo: Neznani oziroma neznano kje bivajoči pravni nasledniki nekdanje Selakovič Zadruge in Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Jovanu Katiću, Mariji Katić, Milici Katić, Petru Katiću, Radetu Katiću in Zdravku Katiću, vsi na naslovu Marindol 21, Adlešiči in nato na neznanem naslovu, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje bivajoče pravne naslednike nekdanje Selakovič Zadruge, Marindol 24, Adlešiči in neznane in neznano kje bivajoče dediče po pok. Jovanu Katiću, Mariji Katić, Milici Katić, Petru Katiću, Radetu Katiću in Zdravku Katiću, vsi bivajoči na naslovu Marindol 21, Adlešiči in nato na neznanem naslovu do takrat, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 10. 2. 2012